Solarium w Gdyni. Powierzchnia 120 m2
Projekt wnętrz wraz z nadzorem autorskim nad realizacją inwestycji.